About us in English
Exkluzivní nabídka

zahradní a stavební kámen

Konference Olomouc 2016

V rámci mezinárosní konference "Využívání zdrojů nerostných surovin" byla 12. května 2016 slavnostně podepsána dohoda o spolupráci mezi českým, polským, portugalským a maďarským klastrem.

 


 

 

Co je CZECH STONE CLUSTER?

... je projekt, který si klade za cíl spojení vědy, školství a praxe za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a zvýšení počtu inovací při racionálním využití nerostného bohatství Země. Spoluprací jednotlivých členů dosahujeme zvyšování příjmů při současném snižování nákladů. Naším krédem je vytvářet výrobky z unikátních materiálů, které se jinde v Evropě nenacházejí, zachovávat hodnoty stavovské cti a nezapomínat na kořeny, které nám dala naše alma mater.

Ing. František Žoček, Ph.D.

 
OPPI_barva_kr         
MPO_LOGO      EU